Nizo super-8 cameras:

Takes Ektachrome 100D and newer stock?

Nizo S480, S560, S800, 481, 561, 801: YES

Nizo 106,116, S2, 136, 148, 156, Integral: NO

Just forget about the Nizo Integral serie.

Nizo for sale on eBay:
braun accessoire set für nizo
braun accessoire set
$55.15
nizo 3048 s8 filmkamera mit
3048 s8 filmkamera
$87.14
braun nizo s 480 super 8mm
braun s 480 super
$125.00
antique nizo 8mm movie camera
antique 8mm movie
$20.00
braun nizo s480 super 8 movie
braun s480 super 8
$69.99
gebrauchte braun nizo s48 561
gebrauchte braun
$16.49
design kamera nizo elektronik
design kamera
$148.89
camera handbook for braun
camera handbook for
$23.00
z1 nizo exposomat 8t movie
z1 exposomat 8t
$37.66
braun nizo 560 1 8 7 56mm
braun 560 1 8 7
$178.00
braun nizo 481 1 8 8 48mm
braun 481 1 8 8
$178.00
braun nizo super 8 movie
braun super 8
$9.99
nizo 801 macro super 8mm film
801 macro super 8mm
$240.44
nizo 4056 super 8 kamera
4056 super 8 kamera
$71.69
braun nizo s800 super 8 kamera
braun s800 super 8
$54.04
braun nizo 156 super 8 cine
braun 156 super 8
$45.70
braun nizo 481 super 8 camera
braun 481 super 8
$135.58
nizo s8l super 8 filmkamera
s8l super 8
$65.09
nizo braun professional film
braun professional
$62.20
braun nizo s560 super 8 movie
braun s560 super 8
$69.99
braun nizo 561 macro 1 8 7
braun 561 macro 1 8
$188.00
braun nizo 801 macro super 8
braun 801 macro
$219.95
braun nizo s800 super 8 movie
braun s800 super 8
$129.95
braun nizo s560 super 8mm film
braun s560 super
$200.00
one lot of 4 braun nizo 481
one lot of 4 braun
$64.99
nizo 6080 super 8mm movie
6080 super 8mm
$379.00
Browse through all 'Nizo' →