Nizo super-8 cameras:

Takes Ektachrome 100D and newer stock?

Nizo S480, S560, S800, 481, 561, 801: YES

Nizo 106,116, S2, 136, 148, 156, Integral: NO

Just forget about the Nizo Integral serie.

Nizo for sale on eBay:
braun nizo 801 top of the line
braun 801 top of
$271.17
nizo 481 super 8 camera
481 super 8 camera
$15.50
braun nizo 206xl super 8 power
braun 206xl super 8
$110.00
nizo 561 super 8mm film camera
561 super 8mm film
$150.29
nizo braun s56 movie camera
braun s56 movie
$34.99
braun nizo fa 3 normal 8
braun fa 3 normal 8
$1.63
werbung filmkamera nizo allmat
werbung filmkamera
$8.17
braun nizo s560 super 8 movie
braun s560 super 8
$134.99
braun nizo 561 1 8 7 56mm
braun 561 1 8 7
$188.00
nizo 4056 super 8 kamera
4056 super 8 kamera
$70.79
Browse through all 'Nizo' →